درباره ما

همراه عزیز وبگاه پرونیک، ما در دورانی زیست می کنیم که هر روزه و هر لحظه به میزان آلاینده های اطرافمان افزوده می شود. پسماند ها ی صنعتی، پلاستیک ها، مواد تهاجمی و خطرناک شیمیایی زندگی و تندرستی ما را تهدید می کنند.

زیست بوم های پیرامون ما و همه ی جانوران و گیاهان نیز در معرض این تهدیدات پیوسته و روزافزون قرار دارند.

از این رو به دوش همه ی ماست که با بهره بردن از فرآوردهای ارگانیک و بسته بندی ها و کالاهای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر به یاری زمین و جاندارانش برخیزیم.

ما در وبگاه و فروشگاه آنلاین پرونیک بر آن شدیم تا گامی کوچک برای ترویج و مصرف کالاهای سبز و زیست سازگار بر داریم.

همراهی شما، دلگرمی ما در این مسیر دشوار و ناهموار است.

به امید زمین پاک تر و آسمانی آبی تر